Croeso i wefan y prosiect ‘Ffoaduriaid yng Nghymru a ddihangodd rhag Sosialaeth Genedlaethol: Dysgu oddi wrth y Gorffennol i Lywio’r Dyfodol’. Yma ceir gwybodaeth am y prosiect, blogiau, ac awgrymiadau ar gyfer ymchwil pellach.

Cefndir y prosiect

Darllenwch ragor am y prosiect, dan arweiniad y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl (CASP) ym Mhrifysgol Aberystwyth ac a drefnwyd drwy’r Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol (IWM)

Arddangosfa

Darganfyddwch am ein harddangosfa wedi'i churadu ar y cyd, a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth o fis Tachwedd 2022 tan Ionawr 2023, ac yn y Senedd, Caerdydd o Chwefror 2023-Ebrill 2023

Ymchwiliwch i Hanes Ffoaduriaid yng Nghymru a ddihangodd rhag Sosialaeth Genedlaethol

Dysgwch ragor am fywyd ffoaduriaid o Ganolbarth Ewrop cyn, yn ystod, ac ar ôl iddynt ffoi i Gymru er mwyn dianc rhag erledigaeth

Rhaglen Partneriaeth yr Ail Ryfel Byd a’r Holocost

Dysgwch ragor am Raglen Partneriaeth yr Ail Ryfel Byd a’r Holocost (SWWHPP) yr Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol (IWM), prosiect ar y cyd ag wyth partner treftadaeth ddiwylliannol ledled y DU

Adnoddau Addysgiadol Holocost Cymru

Chwiliwch am adnoddau dwyieithog am yr Holocost i’w defnyddio mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru, wedi eu creu gan Gymdeithas Hanes Iddewon De Cymru (CHIDC)

coffee, caffeine, beverage-2425303.jpg

Darllenwch ein blogiau

Darllenwch flogiau am ffoaduriaid yn y gorffennol, yn ogystal â ffoaduriaid yng Nghymru heddiw sy’n gweithio gyda ni ar arddangosfa sydd wedi’i churadu ar y cyd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Cysylltwch â ni

Os gwyddoch chi am hanes ffoadur yng Nghymru a ddihangodd rhag Sosialaeth Genedlaethol y credwch y gallem ei gynnwys, neu os ydych chi’n perthyn i grŵp cymunedol a hoffai gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Dr Andrea Hammel, Arweinydd y Prosiect, ar a.hammel@aber.ac.uk neu Dr Morris Brodie, ein Swyddog Digidol Preswyl ar mob28@aber.ac.uk.

Gallwch gysylltu â ni ar ein tudalennau Facebook a Twitter hefyd.