Digwyddiad cynhadledd Mini Hwb y Ganolfan Dyfodol Gwledig

Diolch i’r siaradwyr a phawb a fynychodd a dod â phosteri i’r @ruralfutureshub  cynhadledd fach ddoe. Tynnu sylw at amrywiaeth eang o brojectau ymchwil gwledig rhyngddisgyblaethol sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd @Prifysgol_Aber Digwyddiad cynhadledd Mini Hwb y Ganolfan…

Ymgysylltu â’r Bwrdd Iechyd a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Diolch @HywelDdaHB @lshubWales a @ResearchWales am siarad â @AberUni ymchwilwyr sy’n gysylltiedig ag iechyd am gefnogaeth ymchwil, ymgysylltu â’r cyhoedd a chydweithio. Gweinyddir gan @AU_CERHR a @ruralfutureshub Seminar a gynhelir gan ganolfan y dyfodol gwledig a’r ganolfan rhagoriaeth ym maes…

Cronfeydd Pwmp Prime a ddyfarnwyd gan y Hwb Dyfodol Gwledig ar gyfer 4 Prosiect Ymchwil Gwledig PA newydd

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi 4 gwobr newydd ar gyfer prosiectau Ymchwil a ariennir gan Pump Prime wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth @AberRBI @ruralfutureshub Llongyfarchiadau mawr i’r 4 prosiect prif ariannu pwmp Ymchwil Gwledig AU newydd. Llongyfarchiadau i’r 4 prosiect…

Cyfweliadau rhanddeiliaid yn trafod heriau a phwysau allweddol, yn ogystal â’r buddion cadarnhaol posibl sy’n wynebu Amgylcheddau Gwledig.

Recordiadau sain dan ofal Business News Wales yn canolbwyntio ar faterion gwledig cyfredol ein cadeirydd arbenigol a siaradwyr panel, yn ogystal â trosolwg o Hwb Dyfodol Gwledig. Dr Rachel Rahman – Stream Identifying the Health and Care Challenges within Our…

Newyddion Busnes Cymru’n cofnodi trosolwg o’r Hwb Dyfodol Gwledig

Overview of the Rural Futures Hub on Vimeo Cofnododd Newyddion Busnes Cymru drosolwg o Gyfarwyddwyr Hwb Dyfodol Gwledig Cymru a gynhaliwyd gan Carwyn Jones yn trafod y cynlluniau ar gyfer Trosolwg Hyb y Dyfodol Gwledig ar Vimeo Yn ymuno â…

Dychmygu’r dyfodol Gwledig @ Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Cynhaliodd Hwb y Dyfodol Gwledig ddigwyddiad llwyddiannus ar ddiwrnod poeth iawn yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf 2022. Cyflwynodd yr Athro Alison Kingston Smith yr Hyb i’r sioe, gan groesawu amrywiaeth eang o westeion yn cynnwys aelodau o…