Digwyddiadau

Medi 2022: Gweithdy i ddatblygu cynnig ar gyfer Cais Ymddiriedolaeth Wellcome.

Hydref 2022: Gweithdy ar gyfer datblygu Cynnig- Rural Wales Local Policy and Innovation Partnership/WIN scoping event.

Tachwedd 2022: Gweithdy i ddatblygu cynnig ar gyfer – Cynhyrchu Cynaliadwy a chyflenwi bwyd.

Tachwedd 2022: Seminar mewn cydweithrediad â CLaRE, Ysgol Busnes Aberystwyth- Yr Athro Micheal Christie yn cyflwyno “Leveraging Nature’s diverse values for transformative changes towards more just and sustainable futures: The IPBES Methodological ‘Values Assessment”

Ionawr 2023: Gweithdy – Ymgysylltu â Bwrdd HEalth a’r Hwb Gwyddorau Bywyd., Cymru mewn cydweithrediad â’r Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig.

Mawrth 2023: Gweithdai GRRaIN

Mawrth 2023: Cyfarfod rhwydwaith gyda @AberInnovation Cyfoeth Naturiol Cymru a Chanolfan Ffenomeg IBERS

Mawrth 2023: Cynhadledd AU mewnol yn arddangos dyddiad ymchwil gwledig PA Digwyddiad cynhadledd Mini Hwb y Ganolfan Dyfodol Gwledig – Canolbwynt Dyfodol Gwledig (aber.ac.uk)

Ebrill 2023: Gweithdy â ffocws cymunedol

Mai 2023: SEMINAR “Gymunedau Gwledig a Mudo Rhyngwladol a Safbwyntiau Byd-eang”hosted by the Rural Futures Hub and WISERD.

Mai 2023: Lunz Net Zero – cais am gyllid gweithdy UKRI

Gorffennaf 2023: Innovation Away Day

Gorffennaf 2023: Digwyddiad rhwydweithio gydag Uchelgais Gogledd Cymru, Hwb Dyfodol Gwledig ac AberInnovation.

Gorffennaf 2023: Sioe Frenhinol Cymru “Beth mae Sero Net yn ei olygu i chi”