Pobl

Aerial view of Aberystwyth

y Ganolfan Dyfodol Gwledig yn hwyluso rhwydweithio a chydweithredu rhwng aelodau o dim o academyddion rhyngddisgyblaethol ar draws Prifysgol Aberyswyth. Bydd hefyd yn cydweithio a rhanddeiliaid allweddol, sefydliadau sy;n bartneriad ac arweinwyr cymunedol sydd a diddordeb mewn materion ymchwil gwledig. Dyma’r bobl sy’n gwasanaethu ar bwyllgor llywio’r Ganolfan:

Prof Alison Kingston-Smith (ahk@aber.ac.uk)
IBERS
Prof Michael Christie (mec@aber.ac.uk)
Ysgol Fusness/Business
Prof Michael Woods (zzp@aber.ac.uk)
DGES
Dr Rachel Rahman (rjr@aber.ac.uk)
Adran Seicoleg/Psychology
Wyn Morris (dmm@aber.ac.uk)
Ysgol Fusness & GRRaIN
Dr Sarah Clarke (sjc@aber.ac.uk)
RFH administrator

Bydd y Ganolfan Dyfodol Gwledig yn datblygu rhagor ar waith y Ganolfan Ymchwil Ryngddisgyblaethol bresennol, a bydd yn tynnu ar ystod ehangach o arbenigeddau ar draws Prifysgol Aberystwyth a thu hwnt.