Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar 5 thema allweddol sy’n ymwneud a bywyd gwledig, sef: Cymuned, Cysylltedd, yr Amgylchedd, Iechyd a Lles a Mentrau Gwledig.