Cynhadledd fusnes GRRaIN

GRRaIN – cynhaliodd Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi Prifysgol Aberystwyth gynhadledd fusnes ar Gampws AberArloesi. Roedd y digwyddiad yn gyfle i fusnesau lleol, ymchwilwyr prifysgolion a rhanddeiliaid lleol rwydweithio gyda’i gilydd a thrafod cyfleoedd

Gwerthfawrogi natur ar gyfer twf economaidd, lles a hapusrwydd

Cynhelir gan Ysgol Fusnes Aberystwyth, Canolfan Dyfodol Gwledig Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan Cymdeithasau Cyfrifol PA (CRiSis), mewn cydweithrediad â Rhwydwaith Economegwyr Amgylcheddol y DU a’r Llwyfan Polisi Gwyddoniaeth Rynglywodraethol ar gyfer Gwasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystemau

Heddwch dros ginio

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi cael gwahoddiad i fynychu digwyddiad “Heddwch i Ginio”, sydd wedi’i gynllunio fel rhan o Hawlio Heddwch: Pursuit of Peace – Gŵyl Ymchwil Gŵyl Ymchwil – Trosolwg – Y Ganolfan

Digwyddiad cynhadledd Mini Hwb y Ganolfan Dyfodol Gwledig

Diolch i’r siaradwyr a phawb a fynychodd a dod â phosteri i’r @ruralfutureshub  cynhadledd fach ddoe. Tynnu sylw at amrywiaeth eang o brojectau ymchwil gwledig rhyngddisgyblaethol sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd @Prifysgol_Aber Digwyddiad

Ymgysylltu â’r Bwrdd Iechyd a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Diolch @HywelDdaHB @lshubWales a @ResearchWales am siarad â @AberUni ymchwilwyr sy’n gysylltiedig ag iechyd am gefnogaeth ymchwil, ymgysylltu â’r cyhoedd a chydweithio. Gweinyddir gan @AU_CERHR a @ruralfutureshub Seminar a gynhelir gan ganolfan y dyfodol gwledig

Cyfres Podlediadau Hwb y Dyfodol Gwledig

Bydd y gyfres hon o bodlediadau a gynhyrchwyd ar gyfer The Rural Futures Hub, gan Business News Wales, yn trafod heriau a chyfleoedd sy’n wynebu ardaloedd gwledig, gan fanteisio ar ymchwil gwledig cyfredol ym Mhrifysgol