Cronfeydd Pwmp Prime a ddyfarnwyd gan y Hwb Dyfodol Gwledig ar gyfer 4 Prosiect Ymchwil Gwledig PA newydd

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi 4 gwobr newydd ar gyfer prosiectau Ymchwil a ariennir gan Pump Prime wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth @AberRBI @ruralfutureshub

Llongyfarchiadau mawr i’r 4 prosiect prif ariannu pwmp Ymchwil Gwledig AU newydd. Llongyfarchiadau i’r 4 prosiect arall a ariennir gan y pwmp Ymchwil Gwledig AU @ruralfutureshub @AberRBI @AberUni @AberCompSci @ibers_aber @Aberbschool @LowriTros @NaveedArshad26 @PKorsten Dyfarnwyd i:

Dr Lowri Cunnington Wynn – Adran y Gyfraith a Throseddeg “Cyfiawnder Amgylcheddol ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Effaith Chwalu Hinsawdd ar Bobl Ifanc Sy’n Byw mewn Cymunedau Arfordirol yng Ngogledd Orllewin Cymru” @LowriTros

Dr Peter Korsten – Adran Gwyddorau Bywyd “Prosiect Aber Nestbox: cystadleuaeth mewn byd sy’n newid” @PKorsten@ibers_aber

Dr Maria Plotnikova a Dr Mandy Talbot – Ysgol Busnes Aberystwyth “Economi gosod gwyliau ôl-bandemig yng Ngorllewin Cymru a’i effaith ar y sector twristiaeth” @Aberbschool

Dr Naveed Arshad – IBERS a Muhammad Waqar – Gwyddoniaeth Comp “Cysylltedd Digidol Gwledig: Trawsnewidiadau wedi’u gyrru gan dechnoleg i sicrhau gwelliannau ar gyfer preswylwyr yn y lleoliad gwledig” @NaveedArshad26 @ibers_aber @AberCompSci

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.